Skip links

Torunlar 5. Levent

Karma Kullanım

5. Levent Torunlar

Mimari Açıklama Raporu

Proje alanı; İstanbul’un önemli ve alternatif yerleşim bölgelerinden Ailbeyköy’de, 15 Temmuz Şehitler Caddesi ile arakesitte, oldukça merkezi bir konumda yer almaktadır.

Projede; alanın mevcut fiziksel verileri bağlamında; yaratılacak dinamikler ve mimari yaklaşım ile “bir çekim merkezi ve ticari odak” oluşturulması, ana amaç olarak kurguyu şekillendirmiştir.

Ana amaca paralel olarak, kente görsel ve fiziksel katkı sağlayacak, modern mimari çizginin yorumlandığı projede; nitelik ve prestij bağlamında, “5.Levent Plus Konut ve Ticaret Merkezi”, gelişen vizyonun simgelendiği yeni bir “Karma Fonksiyonlu Yapı” olarak kurgulanmıştır. Proje alanının değerli lokasyonu, yakın çevresindeki bölgenin görünüşünü, değerini yükseltecek özellikte olması; nitelikli proje ile “podyumda olma” durumu ve ortaya konulacak projenin her açıdan Alibeyköy ve yakın çevresi için “referans” proje olma özelliği, tasarımın çıkış noktasını belirlemiştir. Tasarlanan projenin yaratacağı açık-kapalı mekân kullanımları ve alanın kazanacağı kimlik; alana görsel ve yaşamsal değer sağlayacak ve sosyal ve finansal dinamikleri hareketlendirecektir.

Proje konsepti; alanın çevresel verilerinin doğru okunması ile biçimlenmiştir. Proje alanında; arazi yaklaşım akslarını yakalayan ve optimum alan kullanımına sahip bir kütle kurgulanması ve arazinin bu doğrultuda anlamlandırılması, ana yerleşim kurgusunun omurgasını oluşturmaktadır.
15 Temmuz Şehitler Caddesi paralelinden alana yaklaşım ile kurulan görsel ilişki; ana mimari kurguyu biçimlendiren öğeler olarak birincil önemdedir. Tasarım bu önemli aksın kesişme durumu üzerine kurgulanmıştır. Bu aks aynı zamanda “Ticari Arayüz”ü de biçimlendirmektedir. 15 Temmuz Şehitler Caddesi’nin proje alanına değdiği noktada kullanıcıları karşılayan aks ticaretin biçimlendiği “İç Avlu – Arasta”ı oluşturmuştur. Ticaret kullanımının bu avlu çevresinde konumlanması ve yüksek Residence Bloğu’nun bu alanda tasarlanması ile de Projenin ana fikrini destekleyecek anlayışta, avlulu, yarı-açık mekân kurgusuna sahip, dinamik ve çekici bir alışveriş kurgusu ve cazibe merkezi yaratılmaya çalışılmıştır. Vaziyet planı, 15 Temmuz Şehitler Caddesi kesişim yönünde oluşturulan ön meydan ve bu meydanı tanımlayan diagonal izin, 3. Boyutta “Konut Blokları” ile “Residence Ticaret Bloğu”na dönüşmesi ile oluşturulmuştur. Bu kurgu ile 15 Temmuz Şehitler Caddesi aksı boyunca gelen görsel ve fiziksel alışkanlığın farklılaşması ve mekânsal çekicilik yaratılması hedeflenmiştir. Butik bir alışveriş avlusu niteliğinde planlanan ticari alanlar, gerek konut kullanıcılarına, gerekse, çevre kullanıcılarına hizmet edecek fonksiyon grupları ile şekillendirilmiştir. Bu anlamda uzaktan bakılan, meydanında sadece oturulan bir tasarımı konsepti dışında, katılımcılığı destekleyen, kentlinin içinde olmaktan zevk alacağı bir kurgu oluşturulmaya çalışılmıştır. Ticaret izi aynı zamanda vaziyet kararlarının ve blok yerleşimlerinin de başlangıç ve bitiş noktasını oluşturmaktadır.

Genel vaziyet planı ölçeğinde oluşturulan avlu ve zengin iç peyzaj kullanımı ile mekânsal cazibenin arttırılması hedeflenmiştir. Proje alanına kurgulanan konut bloklarının, arazi formu paralelinde gerilimli izdüşümü genel vaziyet planındaki dinamizmi arttırmaktadır.
Arazideki blok yerleşimleri, manzara etkisi kullanımı ve mevcut alan yoğunluğunun olumsuz etkisini minimize etme kaygısıyla kademeli şekillenmiştir.
Bu doğrultuda proje alanı üzerinde; mevcut kent dokusu içerisinde kendini kimliğini tanımlayan; modern mimari çizgide, gelişmiş teknik niteliklerle donatılmış, özellikli yapılar ve bu yapıların yaratacağı sosyal merkez ve toplanma alanları ile sinerji yakalayan, nitelikli bir kompleks öngörülmektedir. Proje; alanın mevcut konumu ve yeşil alanlarının yarattığı dinamiklere en iyi şekilde cevap verecek nitelikte, kullanıcıların kent içinde huzurlu ve 365 gün tatilde olma mutluluğu yaşayabileceği anlayışta, Geleneksel Konut Mimarisi ve mekân kurgusunun modernizasyonu olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda, maksimum düzeyde yeşil alan (açık alan) kullanımı ön görülerek, manzara etkisinin ileri noktaya taşındığı, alanın farklı noktalarında farklı perspektifler yakalayan bir yerleşim oluşturulmuştur. Bloklar, kentsel gürültü alanlarının olumsuz etkilerine karşı koymak adına, dış çeperden içerlek konumlandırılmıştır. İçte kalan alan ise zengin peyzaj ve gölet alanları ile şekillendirilerek, spor alanları, yürüyüş alanları ve çocuk oyun alanlarının kullanımları ile pekiştirilmiştir.

Yapı Grubunun içi, çağdaş Konut ve Ticaret fonksiyonunun gereksinimleri düşünülerek hazırlanmıştır. Alanın kullanım yoğunluğu da baz alınarak, kullanıcıların fiziksel ve görsel kazanımlarını arttırmaya yönelik balkon alanları düşünülmüştür. Yaratılan balkon alanları ile bütünleşen kütle ile esnek mekân kullanımları yaratılmış ve görsel etki üst noktaya taşınmıştır. Yapıda kullanılması düşünülen İnşaat yapım teknikleri, kullanılan malzemeler, iklim verilerine uygunluk, doğal ve yenilebilir kaynak kullanımı ile ihtiyaç duyulan kadar kapalı alan kullanan, kaynak tüketmeyen ve çevre dostu bir bina önerilmiştir.

Yapı grubu, gerek ön meydan ve sosyal alanları kapsayan yaklaşımıyla, gerekse 3 boyuttaki etkisiyle Alibeyköy’ün yeni merkezi olmaya adaydır. Yapı, dolu boş yüzeyleri, farklı kot ve ritimdeki cephe elemanları kullanımlarıyla, durağan kütle etkisinden sıyrılmakta; alana ait ve o alanda varolan bir kimliği sergilemektedir.
Yapı Grubu, gerek alanın tümündeki varlığı, gerekse yol ve çevresi ile kurduğu ilişkiyle cazibe merkezi yaratmaktadır. Yapının yerleşiminde ve 3. Boyutta yarattığı etki ile bütünleşik bir dil sunulmaya çalışılmıştır. Proje alanda oluşturulacak “Yeni Yapı Grubu” ile çevresindeki düzenlemeler, kullanıcıların açık alan gereksinmelerini karşılayacak peyzaj kurguları ile şekillendirilmiştir. Yoğun yeşil doku ve su öğesi ile bölgeye görsel ve yaşamsal zenginlik kazandırılması hedeflenmiştir.

Proje gerek yerleşim kurgusu, gerek alandaki duruşu ve yarattığı çekim merkezi kimliğiyle, bölge için “referans proje” olmaya adaydır.

This website uses cookies to improve your web experience.